top of page
hjem

Små selvstyrende Teams

Skal vi hjælpe jer med, at komme godt fra start, eller skubbe noget igangværende i den rigtige retning?

Vi har praksiserfaring og ved hvordan omlægning til små selvstyrende teams bliver en succes.

Om os
two-cups-of-coffee-heart-shaped-2021-08-30-08-49-23-utc.jpg

Om os

Vi skaber frihed og råderum til at                    løse kerneopgaven

Teamtraining arbejder med udgangspunkt i den hollandske Buurtzorg-model. Modellen sætter mennesket før bureaukratiet og møder borgerne med ”Kaffe først”, hvilket vil sige med en oprigtig interesse for borgeren som menneske. Dette skaber en god og positiv relation, som er fundamentet for det fremtidige samarbejde.

Vi har selv arbejdet ud fra modellen i en dansk kontekst, hvor vi har opnået dokumenterede resultater i forhold til øget borgertilfredshed, øget tværfaglighed samt lavere sygefravær.

Vi hjælper kommuner med at organisere ældreplejen i selvstyrende teams, hvor borgeren er i centrum.

Vi faciliterer jeres udviklingsproces hen til målet, som er små velfungerende selvstyrende teams.

Vi arbejder målrettet på medarbejder-niveau, fordi det er her, man opnår afgørende resultater.

Vi finder de ydelser der passer til jer

Vi har opbygget vores ydelser i moduler. De kan kombineres eller vælges enkeltvis

Teamstarter
 

Kom godt fra start. vi har erfaring og kompetencer, til at være en del af jeres opstartsproces.

Start ud med en fælles temadag hvor medarbejdere og ledere introduceres til selvstyring og får et fælles fodslaw.

Klæd teamet på med temadage før opstart hvor der arbejdes med, Roller, teamkultur, planlægning i teamet og tværfaglighed.

Coaching
 

Erfaringen viser, at teamet vil have stort behov for vejledning til at blive selvstyrende.

 

En coach som kan støtte, guide, puffe og skubbe, så temaet får de rette værktøjer til at kunne fungere, er en god investering.

Coaching foregår i temaets hverdag på aftalte tidspunkter eller når der er behov for dette.

Planlægning
 

Træning i planlægning af kørelister med øje for kontinuitet og rehabilitering hos borgerne, hvor deres behov og medarbejderkompetencer er i fokus. Nexus og Cura kendskab

 

træning i vagtplanlægning i teamet, giver ansvar og overblik til at kunne håndtere ferie, helligdage og frihed til at få indflydelse på sin egen vagtplan.

Ydelser
team

Selvstyrende teams har mange fordele

Modellen har revolutioneret den hollandske hjemmepleje, som er kendetegnet ved at bestå af selvstyrende teams på 8-12 medarbejdere, og følge en kontinuitetstankegang, der giver færre ansatte ind og ud ad døren i borgerens hjem.

Borger tilfredshed

kontinuitet i borgerens hjem betyder, at medarbejderen kender borgeren, og ikke skal bruge tid på at sætte sig ind i situationen. Dette frigiver tid til nærvær i besøget.

Øget tværfaglighed

Medarbejdere med forskellig faglighed taler sammen og drøfter, hvad situationen er og hvad der skal ske i hjemmet. Dette styrker kvaliteten i opgaveløsningen.

Mindre sygefravær

Arbejdet i selvstyrende teams har stor indflydelse på trivslen i teamet og tilfredshed med
udførelsen af arbejdsopgaven. Og det giver et lavere sygefravær.

Lokalpleje.png

Lokalpleje Danmark

Lokalpleje Danmark var det første Buurtzorg inspirerede projekt i Danmark. I partnerskab med Buurtzorg Holland, leverede vi integreret helhedsorienteret syge- og hjemmepleje til borgere i eget hjem i Ikast-Brande Kommune.

Link til VIVE-rapporten om projektet

At arbejde i Lokalpleje gav mig en høj faglig tilfredsstillelse, jeg aldrig vil glemme. Det var intet mindre end vidunderligt at få lov at bruge sin uddannelse til det jeg mener er tiltænkt - sygepleje bygget på helhedssyn. Det at varetage stort som småt hos borgeren gør godt, og giver en nærhed og et indblik som helt naturligt forebygger en masse lidelse - både hos patient og sygeplejerske.

- Lotte Etlar Sygeplejerske hos Lokalpleje

"

Cases

Kontakt os

Det er muligt at kontakte os over telefon eller mail, som ses nedenfor. Derudover kan du sende en besked via kontaktformularen til højre for, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Tak for din indsendelse!

Kontakt
bottom of page